ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
     

เตาเผาศพปลอดมลพิษนี้

ได้รับความคุ้มครอง

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์

เลขที่อนุสิทธิบัตร  5961

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แดแฮไทย 

เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แด แฮ แพลนท์ ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี 1987 และได้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด บริษัท แด แฮ แพลนท์ ได้รับควาร่วมมือทางเทคนิคกับบรรดาผู้นำทางด้านธุรกิจรายอื่น ๆ ทั่วโลก ในด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด

บริษัท แด แฮ แพลนท์ ได้วิจัยพัฒาและออกแบบก่อสร้างเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตเตาเผาศพและเตาเผาขยะขนาดตั้งแต่ 1-70 ตันต่อวันโดยใช้วิธีการเผาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดปราศจากมลพิษทางอากาศจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน เป็นต้น 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          รายละเอียดเกี่ยวกับเรา                          


รายละเอียด

     Ceramic Fiber, ปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ESหัวพ่นไฟ (Light Oil Burner)ระบบการทำงาน 2 แบบคือ Single Stage (ON-OFF), Two Stage (HI-LOW-OFF) และมีโครงสร้างทนทานต่อการใช้งานหนักMore...


รายละเอียด

     ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแสดล้อมที่เป็นพิษ ถือว่าเป็นปัญหา ที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง ที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากน้ำเสีย ขยะ การกำจัดขยะด้วยการเผาที่ไม่ถูกต้องMore...


รายละเอียด

      รายละเอียดคุณลักษณะ เตาเผาศพปลอดมลพิษรุ่น DI 2011 เป็นเตาแบบสองห้องเผา ห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาศพ โลงศพและวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผากลิ่นก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆMore...


รายละเอียด

   1. เป็นเตาแบบสองห้องเผาไหม้มีสองหัวพ่นไฟห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาขยะและวัสดุต่างๆห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผากลิ่นก๊าซควันฝุ่นละอองเชื้อโรคและมลพิษอื่นๆMore...
DAEHAETHAI INTERGROUP CO.LTD.

บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ :  304  หมู่ 8 : ตำบล ปงแสนทอง : อำเภอ เมือง : จังหวัด ลำปาง     
     มือถือ :  0-8188-18990 , Fax : 054-361061
อีเมล : daehaethai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.daehaethai.com