ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


จุดเด่น/ อนุสิทธิบัตร

 จุดเด่น/ อนุสิทธิบัตร

 

     จุดเด่นของเตาเผาศพปลอดมลพิษ ของบริษัทแดแฮไทยอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด รุ่น DI 2011 คือ ห้องเผาไหม้ที่หนึ่งที่ใช้เผาศพ โลงและวัสดุต่าง ๆ และห้องเผาไหม้ที่สองที่ใช้เผากลิ่น ก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรค และมลพิษอื่น ๆ นั้น จะเห็นได้ว่าภายในของห้องเผาไหม้ทั้งสองจะบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์ โดยไม่ใช้อิฐทนไฟ ซึ่งเซรามิค ไฟเบอร์ เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ติดไฟ มีค่านำความร้อนที่ต่ำ และมีค่าต้านทานความร้อนที่ดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิตั้งแต่ 1260°C, 1400°Cและ 1600°C มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง แม้จะโดนแรงอัดอย่างมากก็สามารถกลับคืนรูปเดิมได้

     เซรามิค ไฟเบอร์ (Ceramic Fiber) เป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับอุณหภูมิสูงประเภทหนึ่ง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 1,000 - 1,600 องศาเซลเซียส เซรามิคไฟเบอร์ มีส่วนประกอบเป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต และจะมีการผสมสารประกอบของเซอร์โคเนียมด้วยสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียสขึ้นไป

     การผลิตเซรามิคไฟเบอร์ทำได้โดยการหลอมวัตถุดิบที่อุณหภูมิสูง จนกระทั่งได้เป็นของเหลว หลังจากนั้นจึงทำให้เป็นเส้นใย (ไฟเบอร์) ซึ่งมี วิธีการ คือ โดยการใช้แรงลมเป่าขณะที่ของเหลวไหลผ่าน เรียกว่า ระบบ Blown ส่วนอีกวิธีหนึ่งใช้การปั่นด้วยความเร็วสูง เรียกว่า ระบบ Spun หลังจากนั้นจึงนำเส้นใยที่ได้มาขึ้นรูปต่าง ๆ เช่น blanket, cloth, tape, paper, rope เป็นต้น ส่วน Uniblock และ Saber block จะทำมาจาก blanket

 

   วัสดุนี้นิยมใช้กับเตาหลอมเหล็ก เตาหลอมทองเหลือง หรือเตาหลอมอลูมิเนียม ดังนั้น จึงเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมมากที่จะนำมาใช้ทดแทนอิฐทนไฟในเตาเผาศพ เพราะภายในเตาเผาศพ ถ้าความร้อนไม่สื่อพลังงานความร้อนไม่หนีออกไป ความร้อนก็จะสะสมอยู่ในเตาทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เผาศพได้เร็วขึ้น และที่เหมาะสมอีกข้อหนึ่งคือ ไม่ต้องอุ่นเตาก่อนเผา

 

 

     ซึ่งจุดเด่นดังกล่าว ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 5961 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551

 

อนุสิทธิบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผนังภายในเตาเผาศพปลอดมลพิษของ บจก.แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป บุด้วยเซรามิคไฟเบอร์ หนา 225มม. ทนความร้อนสูงที่ 1400 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท (เลขที่อนุสิทธิบัตร 5961)อายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี ไม่แตกไม่ร้าว ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง

 

 

 

     ผนังภายในเตาเผาศพทั่วไป บุด้วยอิฐทนไฟ อายุการใช้งาน 3 – 5 ปี แตก ร้าว เกิดการร่วงหล่น ไม่ประหยัดเชื้อเพลิง

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


DAEHAETHAI INTERGROUP CO.LTD.

บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ :  304  หมู่ 8 : ตำบล ปงแสนทอง : อำเภอ เมือง : จังหวัด ลำปาง     
     มือถือ :  0-8188-18990 ,Fax : 054-361061
อีเมล : daehaethai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.daehaethai.com