ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


เตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษ

 

 

คุณลักษณะของเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษ รุ่น DT 5000

 

 

1.เป็นเตาแบบสองห้องเผา ห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาขยะมูลฝอยและวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผากลิ่น ก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ

 

2.โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งทำด้วยเหล็กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทาน มีขนาด กว้าง 1.4 เมตร ยาว 2.39 เมตร สูง 1.8 เมตร โครงสร้างภายในมีขนาด กว้าง 1.0 เมตร ยาว 1.9 เมตร สูง 1.0 เมตร

 

3.ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 150 มม. และเททับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES หนา 50 มม.ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส และไม่ใช้อิฐทนไฟ

 

4.พื้นภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 150 มม. เททับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES หนา 100 มม. ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส

 

5.โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่สอง ทำด้วยเหล็กหนา 3 มม. แข็งแรงทนทาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1.40 เมตร สูง 1.20 เมตร

 

6.ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่สองบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม.และฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส และไม่ใช้อิฐทนไฟ

 

7.ประตูโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทาน ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม. และฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนได้สูงที่ 1,300 องศาเซลเซียส

 

8.ปล่องระบายความร้อนโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา 2 มม. สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 125 มม. และฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส โดยมีช่องเปิดได้ไว้สำหรับการเก็บตัวอย่างอากาศ

 

9. หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่หนึ่ง ใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V  50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h มอเตอร์ไฟฟ้า 400 W หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Single Stage (ON-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

 

10.หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่สอง ใช้ระบบไฟฟ้าAC 220 V  50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h มอเตอร์ไฟฟ้า 400 W หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Two Stage (HIGH-LOW-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

 

11.พัดลมอัดอากาศในห้องเผาที่หนึ่งและห้องเผาที่สอง ระบบไฟฟ้า AC 2 Poles 50/60 HZ มอเตอร์ไฟฟ้า 650 วัตต์ อัตราการหมุน 2950 รอบต่อนาที อัตราการเป่าอากาศ 25 ลบ.ม./นาที มีขนาด 0.75 แรงม้า สามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลายระดับ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Single Phases 220 V.

 

12.ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตา มีปริมาตร 150 ลิตร

 

13.ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติ แสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่า 0 – 1,200 องศา- เซลเซียส และปรับการควบคุมด้วยตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทำงานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย 

 

14.ระยะเวลาการทำงานของห้องเผาที่สองไม่น้อยกว่า 1 วินาที 

 

15.ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 

 

16.ประตูแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดประตูหัวเผาจะหยุดการทำงานทันทีและจะทำงานอีกครั้งเมื่อประตูปิดเพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

 

17.ระบบเปิด - ปิดประตูด้วยระบบรอกไฟฟ้า

 

18.มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่หนึ่ง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

 

19.มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่สอง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

 

20.มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้า และทำความสะอาดภายในตัวเตา 1 ชุด

 

21.การรับประกันและอบรมใช้เตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 

21.1รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้า หากเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษหรือเครื่องเกิดขัดข้องในสภาพใช้งานปกติ แก้ไขให้จนเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

21.2ติดตามตรวจสภาพการทำงานของเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษทุก 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดการรับประกัน

 

21.3จัดอบรมใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี การฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

        21.3.1จัดอบรมการใช้งานเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด การกำจัดมลพิษ

        21.3.2จัดอบรมหลักการทำงานของเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษทั้งระบบ

        21.3.3จัดอบรมและแนะนำวิธีการเผาขยะมูลฝอยจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี

 

21.4มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 ชุด

 

 

คุณลักษณะพิเศษของเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษ รุ่น DT 5000

 

1.คุณภาพเตาเผาขยะปลอดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

2.ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เตาแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

 

3.เป็นเตาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีและสามารถเคลื่อนย้ายได้ในกรณีเปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง และมีน้ำหนักตัวเตาทั้งระบบไม่เกิน  6 ตัน

 

4.เป็นผู้ผลิตและมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยตรงและระบุประเภทประกอบกิจการผลิเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ง.4)

 

5.ควบคุมการทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. ไม่ต้องยุ่งยากในการขอไฟฟ้าระบบ 3 เฟส

 

6.ห้องเผาไหม้ที่สอง มีลักษณะเป็นทรงกระบอกแนวตั้ง มีระบบหน่วงควันโดยหมุนเวียนอากาศ ทำมุม 45 องศา ช่วยให้การกำจัดมลพิษจำพวกก๊าซ กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ ได้อย่างหมดสิ้น

 

7.สามารถป้อนขยะได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 800-1000กิโลกรัมต่อวัน

 

8.สามารถเผาไหม้ได้ทั้งแบบเผาครั้งเดียวโดยอัตโนมัติหรือเผาแบบป้อนขยะเข้าเตาอย่างต่อเนื่อง

 

9.สามารถเผาได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้งโดยไม่ต้องคัดแยกก่อนการเผา

 

10.มีรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผามูลฝอย(ปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อแบบปลอดมลพิษ)ในรุ่นที่นำเสนอโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และได้รับการขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผา ด้วยวิธีตามมาตรฐานหน่วยงาน US.EPA  คำนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส และออกซิเจนร้อยละ 7 โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตามูลฝอย

 

            ผลการตรวจวิเคราะห์ของ แดแฮไทย มีค่าดังนี้

ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการประเมิน

ฝุ่นละออง

มก./ลบ.ม.

55.152

£ 120

ผ่าน

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์

พีพีเอ็ม

3.035

£ 30

ผ่าน

ก๊าซออกไซค์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซค์

พีพีเอ็ม

90.520

£ 180

ผ่าน

ไฮโดรเจนคลอไรด์

พีพีเอ็ม

0.092

£ 25

ผ่าน

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์

พีพีเอ็ม

< 0.001

£ 20

ผ่าน

ปรอท

มก./ลบ.ม.

< 0.001

£ 0.05

ผ่าน

แคดเมี่ยม

มก./ลบ.ม.

< 0.001

£ 0.05

ผ่าน

ตะกั่ว

มก./ลบ.ม.

< 0.001

£ 0.5

ผ่าน

ค่าความทึบแสง

เปอร์เซ็นต์

0.00

£ 10

ผ่าน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


DAEHAETHAI INTERGROUP CO.LTD.

บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ :  304  หมู่ 8 : ตำบล ปงแสนทอง : อำเภอ เมือง : จังหวัด ลำปาง     
     มือถือ :  0-8188-18990 ,Fax : 054-361061
อีเมล : daehaethai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.daehaethai.com