ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


เตาเผาศพปลอดมลพิษ DI 2011

 

 


 

 

 รายละเอียดคุณลักษณะเตาเผาศพปลอดมลพิษรุ่น DI 2011

1. เป็นเตาแบบสองห้องเผา ห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาศพโลงศพและวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผากลิ่นก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและ มลพิษอื่น ๆ

2. ขนาดของห้องเผาหลักมีปริมาตร 2.40 ลูกบาศก์เมตร และห้องเผารองมีปริมาตร 0.80 ลูกบาศก์เมตร

3. โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งทำด้วยเหล็กหนา มม. แข็งแรงทนทานมีขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.0 เมตร สูง 1.90 เมตร โครงสร้างภายในมีขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว2.40 เมตร สูง 1.00 เมตร

4. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 225 มม. ทนความร้อนสูง 1,260 องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

5. พื้นภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 150 มม. ก่อทับด้วยซีเมนท์ทนไฟหนา 100 มม. ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียล

6. โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่สองทำด้วยเหล็กหนา มม. แข็งแรงทนทานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1.50 เมตร สูง 1.24 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.10 เมตร สูง 1.24 เมตร

7. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่สองบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม. ทนความร้อนสูง 1,260 องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

8. ประตูโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา มม. แข็งแรงทนทานมีขนาดกว้าง .70 เมตร สูง .70 เมตร ประตูมีน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัมภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม.ทนความร้อนได้สูงที่ 1,260 องศาเซลเซียส

9. ปล่องระบายความร้อนโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา มม.มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก .70 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน .50 เมตรสูง สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 125 มม. ทนความร้อนสูง 1,260 องศาเซลเซียล โดยมีช่องเปิดได้  ไว้สำหรับการเก็บตัวอย่างอากาศ

10. หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่หนึ่ง ใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V. 50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด10-30 kg/h มอเตอร์ไฟฟ้า 400 W. หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Single Stage (ON-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pumpเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

11. หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่สอง ใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V. 50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h มอเตอร์ไฟฟ้า 400 W. หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Two Stage (HIGH-LOW-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

12. พัดลมอัดอากาศในในห้องเผาที่หนึ่งและห้องเผาที่สอง ระบบไฟฟ้า AC 2 Poles 50/60 HZ มอเตอร์ไฟฟ้า 650 วัตต์ อัตราการหมุน 2950 รอบต่อนาที อัตราการเป่าอากาศ 25 ลบ.ม/นาที มีขนาด 0.75 แรงม้า สามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลายระดับ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Single Phases 220 V.

13. ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตา มีปริมาตร 120 ลิตร

14. ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติแสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่าง 0 - 1,200 องศา-เซลเซียสและปรับการควบคุมด้วยตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทำงานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย

15. ประตูแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดประตูหัวเผาจะหยุดการทำงานทันที และจะทำงานอีกครั้งเมื่อประตูปิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

16. ระบบเปิด - ปิดประตูด้วยระบบรอกไฟฟ้า

17. มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่หนึ่ง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

18. มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่สอง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

19. ระยะเวลาการทำงานของห้องเผาที่สองไม่น้อยกว่า วินาที

20. ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน 60 นาที ต่อน้ำหนัก 45 กิโลกรัมและสามารถเผาศพได้อย่างต่อเนื่อง

21. ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

22. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล) ไม่เกิน 35 ลิตรต่อศพ

23. มีช่องสำหรับมองดูภายในเตาขณะทำการเผาไหม้ได้

24. ระหว่างการเผาไหม้ไม่มีการรั่วไหลของเขม่าควันออกจากประตูเตา

25. ช่องลิ้นชักสำหรับเก็บเถ้ากระดูกทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิมทนทาน ปลอดสนิม สะดวกต่อการทำความสะอาด

26. มีลูกกลิ้งขนาดไม่น้อยกว่า นิ้ว ติดตั้งอยู่หน้าประตูเตาเพื่อง่ายต่อการกลิ้งโลงศพเข้าสู่ตัวเตา

27. ตกแต่งหน้าเตาเผาศพปลอดมลพิษด้วยกระเบื้องแกรนิต

28. มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้า กวาดกระดูกและทำความสะอาดภายในตัวเตา ชุด

29. การรับประกันและอบรมใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

29.1 รับประกัน ปีนับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้า หากเตาเผาศพปลอดมลพิษหรือเครื่องเกิดขัดข้องในสภาพใช้งานปกติ แก้ไขให้จนเตาเผาศพปลอดมลพิษสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

29.2 ติดตามตรวจสภาพการทำงานของเตาเผาศพปลอดมลพิษทุก เดือนจนถึงวันสิ้นสุดการ รับประกัน

29.3 จัดอบรมใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาศพปลอดมลพิษจน สามารถ ใช้งานได้ดี การฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

29.3.1 จัดอบรมการใช้งานเตาเผาศพปลอดมลพิษอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด การกำจัดมลพิษ

29.3.2 จัดอบรมหลักการทำงานของเตาเผาศพปลอดมลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของเตาเผาศพปลอดมลพิษทั้งระบบ

29.3.3 จัดอบรมและแนะนำวิธีการเผาศพจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาศพปลอด-มลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี

29.4 มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ชุด

คุณลักษณะพิเศษของเตาเผาศพปลอดมลพิษ รุ่น  DI 2011

1.คุณภาพเตาเผาศพปลอดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกรุงเทพมหานคร พ..2544 และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ..2546 เรื่อง  กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

2.ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เตาแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

3.เป็นผู้ผลิตและมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยตรงและระบุประเภทประกอบกิจการผลิตเตาเผาศพปลอดมลพิษ ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ง.4)

4.เป็นเตาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีและสามารถเคลื่อนย้ายได้ในกรณีเปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง และมีน้ำหนักตัวเตาทั้งระบบไม่เกิน 5 ตัน

5.ภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 225 มม. ทนความร้อนสูง 1,260 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้อิฐทนไฟ ซึ่งเซรามิคไฟเบอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 20 ปีหรือเผาศพไม่น้อยกว่า 6,000 ครั้ง (รับประกันผนังภายในเตา 10 ปี)

6.ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้น้ำมันไม่เกิน 30 ลิตรต่อศพ

7.ค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพปลอดมลพิษ มีค่า 0.00%

8.ควบคุมการทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual

9.สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. (ไม่ต้องยุ่งยากในการขอไฟฟ้าระบบ 3 เฟส)

10.มีความปลอดภัยขณะทำการเผาสูง ไม่มีเปลวไฟรั่วออกจากเตา

11.ห้องเผาไหม้ที่สองมีลักษณะเป็นทรงกระบอกแนวตั้งมีระบบหน่วงควันโดยหมุนเวียนอากาศทำมุม 45 องศาช่วยให้การกำจัดมลพิษจำพวกก๊าซกลิ่นควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ ได้อย่างหมดสิ้น

12.มีรายงานการตรวจวัดมลพิษ จากปล่องเตาเผาศพปลอดมลพิษในรุ่นที่นำเสนอโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และได้รับการขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผา ด้วยวิธีตามมาตรฐานหน่วยงาน US.EPA  คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอทที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสภาวะแห้ง (Dry Basis) ที่ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 11 โดยแสดงค่ามลพิษที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาศพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

 

 ผลการตรวจวิเคราะห์ของ แดแฮไทย มีค่าดังนี้

ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

มาตรฐาน

สภาวะปกติ

ออกซิเจน

11%

ฝุ่นละออง

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

100

50.12

89.08

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

100

41.62

73.97

ก๊าซซัลฟอร์ไดออกไซด์

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

200

86.87

154.40

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

500

7.87

13.99

ค่าความทึบแสง

%

10

0.00

-

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


DAEHAETHAI INTERGROUP CO.LTD.

บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ :  304  หมู่ 8 : ตำบล ปงแสนทอง : อำเภอ เมือง : จังหวัด ลำปาง     
     มือถือ :  0-8188-18990 ,Fax : 054-361061
อีเมล : daehaethai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.daehaethai.com