ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


เตาเผาขยะปลอดมลพิษ รุ่น DT8000

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะ

เตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษรุ่น DT 8000

 

1. เป็นเตาแบบสองห้องเผาไหม้มีสองหัวพ่นไฟห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาขยะและวัสดุต่างๆห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผากลิ่นก๊าซควันฝุ่นละอองเชื้อโรคและมลพิษอื่นๆ

2. โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งทำด้วยเหล็กหนา 4 มมแข็งแรงทนทานมีขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 2.00 เมตร โครงสร้างภายในมีขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 1.00 เมตร

3. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา150มมและเททับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES หนา 50 มม.ทนความร้อนสูง 1,30องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

4. พื้นภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 150 มมเททับด้วยคอนกรีตทนไฟหนา100 มมทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส

5. โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่สองทำด้วยเหล็กหนา มมแข็งแรงทนทานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.10 เมตร สูง .90 เมตร

6. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่สองบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม.และฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนสูง 1,30องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

7. ประตูโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา 4 มมแข็งแรงทนทานภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา200 มม.และฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนได้สูงที่ 1,30องศาเซลเซียส

8. ปล่องระบายความร้อนโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา 2มมสูงไม่น้อยกว่า5.00 เมตรภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 125 มม.และฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ESทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียสโดยมีช่องเปิดได้ไว้สำหรับการเก็บตัวอย่างอากาศ

9. หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่หนึ่งใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V. 50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซลมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h  มอเตอร์ไฟฟ้า    400 W. หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Single Stage (ON-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

10. หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่สองใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V. 50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซลมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h  มอเตอร์ไฟฟ้า    400 W. หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Two Stage(HIGH-LOW-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

11. พัดลมอัดอากาศในในห้องเผาที่หนึ่งและห้องเผาที่สองระบบไฟฟ้า AC 2 Poles 50/60 HZ มอเตอร์ไฟฟ้า 650 วัตต์อัตราการหมุน 2950 รอบต่อนาทีอัตราการเป่าอากาศ 25 ลบ./นาทีมีขนาด 0.75 แรงม้าสามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลายระดับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Single Phases 220 V.

12.ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตามีปริมาตร 150 ลิตร

13. ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติแสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่าง 0 - 1,200 องศา-เซลเซียสและปรับการควบคุมด้วยตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทำงานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย

14. ระยะเวลาการทำงานของห้องเผาที่สองไม่น้อยกว่า 1 วินาที(Retention Time)

15. ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

16. ประตูแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดประตูหัวเผาจะหยุดการทำงานทันที และจะทำงานอีกครั้งเมื่อประตูปิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

17. ระบบเปิด - ปิดประตูด้วยระบบรอกไฟฟ้า

18. มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่หนึ่ง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

19. มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่สอง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

20. มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้าและทำความสะอาดภายในตัวเตา 1 ชุด

21. การรับประกันและอบรมใช้เตาเผาขยะปลอดมลพิษและอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่

21.1 รับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้าหากเตาเผาขยะปลอดมลพิษหรือเครื่องเกิดขัดข้องในสภาพใช้งานปกติแก้ไขให้จนเตาเผาขยะปลอดมลพิษสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

21.2 ติดตามตรวจสภาพการทำงานของเตาเผาขยะปลอดมลพิษทุก เดือนจนถึงวันสิ้นสุดการรับประกัน

21.3 จัดอบรมใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดีการฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

21.3.1จัดอบรมการใช้งานเตาเผาขยะปลอดมลพิษอย่างถูกวิธีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยความประหยัดการกำจัดมลพิษ

21.3.2จัดอบรมหลักการทำงานของเตาเผาขยะปลอดมลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของเตาเผาขยะปลอดมลพิษทั้งระบบ

21.3.3จัดอบรมและแนะนำวิธีการเผาขยะจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี

21.4 มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น  2 ชุด

 

คุณลักษณะพิเศษของเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ

1. คุณภาพเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพทำให้เตาแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

3. เป็นเตาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีและสามารถเคลื่อนย้ายได้ในกรณีเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งและมีน้ำหนักตัวเตาทั้งระบบไม่เกิน  6 ตัน

4. ควบคุมการทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual

5. สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. ไม่ต้องยุ่งยากในการขอไฟฟ้าระบบ 3เฟส

6. ห้องเผาไหม้ที่สองมีลักษณะเป็นทรงกระบอกแนวตั้งมีระบบหน่วงควันโดยหมุนเวียนอากาศทำมุม 45 องศาช่วยให้การกำจัดมลพิษจำพวกก๊าซกลิ่นควันฝุ่นละอองเชื้อโรคและมลพิษอื่นๆได้อย่างหมดสิ้น

7. สามารถป้อนขยะได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า ตันต่อวัน

8. สามารถเผาไหม้ได้ทั้งแบบเผาครั้งเดียวโดยอัตโนมัติหรือเผาแบบป้อนขยะเข้าเตาอย่างต่อเนื่อง

9. สามารถเผาได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้งโดยไม่ต้องคัดแยกก่อนการเผา

10.มีรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผามูลฝอย(ปล่องเตาเผาขยะปลอดมลพิษ)โดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และได้รับการขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผาด้วยวิธีตามมาตรฐานหน่วยงาน US.EPA  คำนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส และออกซิเจนร้อยละ 7

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผามูลฝอย(ปล่องเตาเผาขยะปลอดมลพิษ)ของ บจก.แดแฮไทยอินเตอร์กรุ๊ปมีค่าดังนี้

 

Parameter

Analysis Method

Result

Standard

Unit

14.3% O2

7% O2

Total Suspended Particulate

Isokinetic Sampling, Gravimetric

22.5

47.4

320

mg/m3

Sulfur Dioxide

Barium Thorin Titrimetric

6.1

12.8

30

ppm

Oxides of Nitrogen

Chemical Absorption, Colorimetric

52.0

109.5

250

ppm

Hydrogen Chloride

Chemical Absorption - IC Method

0.1

0.3

80

ppm

Mercury

Cold Vapor Technipue - AAS Method

ND.

ND.

0.05

mg/m3

Cadmium

Isokinetic, Direct Aspiration - AAS Method

ND.

ND.

0.5

mg/m3

Lead

Isokinetic, Direct Aspiration - AAS Method

0.03

0.07

1.5

mg/m3

Opacity

Visual Opacity

0.0

0.0

10

%

 

 DAEHAETHAI INTERGROUP CO.LTD.

บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ :  304  หมู่ 8 : ตำบล ปงแสนทอง : อำเภอ เมือง : จังหวัด ลำปาง     
     มือถือ :  0-8188-18990 ,Fax : 054-361061
อีเมล : daehaethai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.daehaethai.com